POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.            INFORMACJE WSTĘPNE

Dokument (dalej jako „Polityka”) określa jakie Twoje dane zbieramy, jak je przetwarzamy i do czego są nam potrzebne:

-       w związku z Twoimi odwiedzinami naszej strony internetowej www.soft99.eu oraz za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.sklep.soft99.eu/ („Strony”);

-       w ramach współpracy lub kontaktu z nami przez Ciebie.

Polityka określa ponadto jakie prawa Tobie przysługują oraz w jaki sposób możesz je wykonywać.

 

II.           KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

 

Administratorem Twoich danych jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506610, posługująca się numerem REGON 14720378100000, NIP 5213670388, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości), dalej jako „Spółka”.

Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych.

 

III.          KONTAKT

Naszym celem jest zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych przy jednoczesnym umożliwieniu Ci kontaktu z nami i wykonywania naszych usług na najwyższym poziomi. Rozwój technologii powoduje, że Polityka może ulegać zmianom, o których postaramy się Ciebie informować.

Gdyby pojawiły się po Twojej stronie jakiekolwiek pytania, czy którekolwiek fragmenty Polityki byłyby dla Ciebie niezrozumiałe lub nieczytelne zachęcamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas pod adres e-mailowy: info@soft99.eu lub zadzwoń pod numer telefonu: 665 027 788 – postaramy się udzielić Ci informacji. Na ten sam adres możesz do nas kierować wnioski związane z wykonywaniem przez Ciebie przysługujących Tobie praw.

 

IV.             TWOJE PRAWA

Przysługują Tobie, w przypadkach określonych przez przepisy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), następujące prawa:

 

1)           dostępu do swoich danych osobowych;

2)           sprostowania danych osobowych;

3)           usunięcia danych osobowych;

4)           ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)           sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)           przenoszenia danych osobowych;

7)           cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)           wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

V.          CELE W JAKICH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 

W zależności od tego w jaki sposób się nami kontaktujesz i jaka relacja nas wiąże będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

§    podjęcie działań dla zawarcia umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy, przez czas niezbędny do jej zawarcia oraz przez czas trwania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

§    podjęcie działań na Twoje żądanie, przez czas realizacji tych działań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

§    w celach promowania naszej działalności i w celach marketingowych – jeżeli jesteś już naszym Klientem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (utrzymania relacji biznesowych i dbania o Ciebie jako Klienta) – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, a jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody na przesyłanie Ci informacji handlowych o naszych ofertach – do czasu wycofania przez Ciebie zgody. W przypadku subskrypcji naszego newslettera w każdej chwili możesz z niej zrezygnować odhaczając checkbox na Twoim koncie Klienta;

§    wykonanie obowiązków nałożonych na Administratora przez odrębne przepisy prawne m.in. rozliczeń rachunkowych, podatkowych, przez czas niezbędny do ich wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

§    wynikające z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

§    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub działaniami podejmowanymi na Twoje żądanie. Dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do momentu upływu terminów do dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (realizacji przysługujących nam roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej z Tobą umowy lub udzielonej przez Ciebie zgody) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

§    w celu przesyłania drogą e-mailową Newslettera zawierającego informacje handlowe oraz marketingowe w zakresie naszej oferty związanej z aktualnie realizowanymi oraz planowanymi kampaniami, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przez czas do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe i rozliczeniowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usług przez Administratora.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

VI.             ODBIORCY TWOICH DANYCH

 

Twoje dane będą przekazywane stronom trzecim, jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają lub w celu realizacji Usługi. Przekazujemy dane następującym kategoriom odbiorców:

§    Naszym pracownikom i współpracownikom, odpowiedzialnym za obsługę Ciebie jako Klienta, księgowości oraz osobom zajmującym się w naszym imieniu marketingiem i utrzymywaniem kontaktu z Tobą,

§    osobom trzecim świadczącym usługi na naszą rzec, w tym firmom marketingowym, dostawcom usług informatycznych, audytorom, księgowości, obsłudze prawnej, spółkom windykacyjnym i innym osobom w zakresie niezbędnym do celów wzajemnych umów zawieranych między nami a innymi podmiotami na rynku.

 

Jeżeli korzystamy z podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmiemy odpowiednie prawne środki ostrożności, a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

VII.            JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

 

Dane przechowywane przez nas zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu i w tym do czasu przedawnienia roszczeń, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem Usługi. Jeżeli masz pytania lub chcesz się dowiedzieć jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane w określonym celu – skontaktuj się z nami, byśmy mogli Ci udzielić więcej informacji.

 

VIII.          PROFILOWANIE

Korzystając z naszej strony internetowej i profili społecznościowych, jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookie i dostarczać Ci treści dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań. Ułatwia to poruszanie się klientom po naszej ofercie. Jest to możliwe dzięki tzw. profilowaniu, czyli właśnie takiemu przetwarzaniu informacji o Tobie, które umożliwia w sposób zautomatyzowany dostosowanie wyświetlanych Ci treści do Twoich preferencji zakupowych.

 

 

IX.             PRZETWARZANIE W RAMACH PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze profile prowadzone w serwisach społecznościowych (jak np. Facebook, Instagram). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem przez nas takiego profilu w celu promowania naszej działalności i dostarczania użytkownikom reklam naszych produktów u usług, informowania o wydarzeniach, akcjach promocyjnych przez nas organizowanych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Na naszej stronie znajdują się wtyczki jak np. Facebook. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. 

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

 

X.          JAKIE PLIKI COOKIE GROMADZIMY NA STRONIE I W TRAKCIE KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE ZE SKLEPU

 

W sytuacji kiedy korzystasz z naszej strony lub korzystasz z oferty przedstawionej w sklepie, z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które mogą być Twoimi danymi osobowymi (np. pliki cookie). Pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”) są danymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

W zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki  Cookie można podzielić na:

§    Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki lub aplikacji. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

§    Cookies stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookie:

§    niezbędne” pliki Cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych Stron np. uwierzytelniające pliki Cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania  pliki Cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność Stron, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na nich, co powoduje, że ich obsługa może być stale włączona;

§    statystyczne” pliki Cookie – wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Stron;

§    Cookies podmiotów zewnętrznych – więcej informacji na temat tego rodzaju plików Cookie poniżej.

W JAKIM CELU GROMADZIMY PLIKI COOKIE

 

Twoje dane zbierane przy pomocy plików Cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć Tobie bezpieczną możliwość odwiedzenia Stron, w celu ich prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich ich funkcji. Pliki Cookie wykorzystywane są także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Stron, dzięki czemu możemy stale je ulepszać i dostosowywać ich funkcjonalność oraz zawarte w nich treści do preferencji użytkowników. Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów – nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym, są jednak wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie. Mogą one być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszych Stron i usług.

 

Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać Cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za Cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę Cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami Cookies.

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE

 

Dane pozyskiwane na Stronie wykorzystujemy na podstawie:

a)       naszego uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie technicznego funkcjonowania Stron oraz cele analityczne i statystyczne.

b)       na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików Cookie w celu dostarczania Tobie spersonalizowanych treści marketingowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Zebrane dane w sesyjnych plikach Cookie przechowywane są do czasu zakończenia sesji/odwiedzin Stron. Po tym czasie dane nie są nigdzie umieszczane ani przetwarzane.

Cookies stałe natomiast pozostaną na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Więcej informacji o okresie przechowywania poszczególnych plików Cookie znajdziesz poniżej.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Warunki korzystania z niezbędnych plików cookies można określić w przeglądarce internetowej z której korzystasz m.in. w zakresie ograniczenia lub całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies. Zmiany w akresie ich ustawień mogą jednak utrudniać lub uniemożliwić korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Informacje w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies  znajdują się w ustawieniach każdej z przeglądarek internetowych. Poniżej znajdują się linki odsyłające do informacji o zarządzaniu plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Google chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Microsoft Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari- https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Mozilla - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera - https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Jeżeli używasz innej przeglądarki niż wymienione, odwiedź stronę producenta w celu otrzymania informacji o możliwościach zmiany za jej pośrednictwem.

 

XI.         LISTA PLIKÓW COOKIE 

 

Nazwa 

Nazwa pliku Cookie 

Cel zbierania pliku Cookie

Moment utworzenia

Data wygaśnięcia 

Wykorzystywane dane 

Google Analytics 

_ga 

Plik Cookie zbiera informacje o zachowaniach użytkowników w witrynie i służy do przechowywania informacji statystycznych. 

W momencie pierwszego wejścia na stronę 

2 lata 

Niepowtarzalny identyfikator

Google Analytics 

_gid 

Plik Cookie zbiera informacje o zachowaniach użytkowników w witrynie i służy do przechowywania informacji statystycznych. 

W momencie pierwszego wejścia na stronę 

24 godz. 

Niepowtarzalny identyfikator

Google Analytics 

_gat 

Plik Cookie służy do ograniczenia liczby zapytań. 

W momencie wejścia na stronę 

1 min. 

Niepowtarzalny identyfikator

Hotjar

_hjid

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy wyląduje na stronie ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. (statystyczny)

W momencie wejścia na stronę

365 dni

Niepowtarzalny identyfikator (UUID)

Hotjar 

_hjTLTtest

Podczas wykonywania skryptu Hotjar stara się określić najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, z której powinniśmy korzystać, zamiast nazwy hosta strony. Dzieje się tak, aby pliki cookie mogły być współużytkowane przez subdomeny (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbuje przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatyw podciągów URL-a, dopóki to się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany.

W momencie wejścia na stronę

sesja

Boolean (uporządkowany zbiór wartości logicznych) true/false

Google AdSense

_gcl_au 

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Jest to pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową.

W momencie wejścia na stronę

3 miesiące